Disclaimer

Ingangsdatum 20-11-2015 om 13:28

DISCLAIMER Slaapkameroutlet.com

Ondanks de constante zorg en aandacht die deslaapkamer outlet aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.slaapkameroutlet.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.slaapkameroutlet.com (ook niet via een eigen netwerk).